PingPlotter 5.23.3

PingPlotter 5.23.3

Nessoft, LLC – 8,6MB – Shareware
PingPlotter là một công cụ chẩn đoán và khắc phục sự cố mạng cho Windows. Nó sử dụng kết hợp traceroute, ping và whois để thu thập dữ liệu một cách nhanh chóng, và sau đó cho phép bạn tiếp tục thu thập dữ liệu theo thời gian (trong một khoảng thời gian vài giờ, ngày hoặc vài tuần) để cung cấp cho bạn thông tin bạn thực sự cần để xác định các vấn đề (cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn). Công cụ này cho bạn thấy các vấn đề ở định dạng đồ họa, cho phép bạn rút ngắn thời gian cần thiết để xác định vấn đề.

Tổng quan

PingPlotter là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Nessoft, LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PingPlotter là 5.23.3, phát hành vào ngày 13/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/04/2008.

PingPlotter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,6MB.

PingPlotter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PingPlotter!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có PingPlotter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nessoft, LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại